DISCLAIMER

Het gebruik van de informatie op www.esspo.com op het net en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op www.esspo.com op het net. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd. Niets in deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. Himalayazout producten zijn ontworpen ter ondersteuning, en niet ter vervanging, van reguliere medische gezondheidszorg. Bezoek de dokter voor medisch advies en behandeling.

 

COPYRIGHT

Alle teksten en beelden: Copyright 2002-heden (Esspo – info@esspo.com) Alle rechten voorbehouden.

Overname van gedeeltes van www.esspo.com op het net is alleen toegestaan naar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Esspo. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud of delen van www.esspo.com op het net op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

0
    0
    Bestellijst
    Er staan geen producten op je bestellijstNaar de producten